Zaprzyjaźniamy
z naukami ścisłymi

Zajmujemy się wytwarzaniem i wykorzystaniem nanomateriałów w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii oraz sensorów elektrochemicznych. Wspólnie prowadzimy projekty naukowe we współpracy z licznymi grupami z kraju i zagranicy. Promujemy i angażujemy się w interdyscyplinarne badania naukowe, a potem w analizę tego dlaczego tak a nie inaczej się dzieje. Fascynuje nas świat nanotechnologii i staramy się zaprzyjaźniać innych z naukami ścisłymi.

Science Mission - Katarzyna Siuzdak i Katarzyna Grochowska
Katarzyna Siuzdak
dr hab. inż., prof. IMP PAN

Katarzyna
Siuzdak

Kieruję Pracownią Materiałów Funkcjonalnych. Na studiach połączyłam biotechnologię z fizyką techniczną. Potem doktorat z technologii chemicznej, staż we Francji i habilitacja z nauk technicznych. Jestem laureatką Stypendium Start FNP i Stypendium MNiSW. Jestem autorką ponad 100 publikacji i rozdziałów w książkach. W wolnym czasie cieszę oczy dżunglą w domu, stąpam ostrożnie między klockami lego i hot wheelsami. Znalazłam się na liście 22 Polek, które warto obserwować w 2022 roku wg Forbes Women.

Katarzyna
Grochowska

Studiowałam fizykę biomedyczną, a potem rozpoczęłam pracę w IMP PAN, gdzie zrobiłam doktorat z mechaniki. Następnie była habilitacja z nauk inżynieryjno-technicznych. Odbyłam wiele zagranicznych staży w Niemczech, Chorwacji, Portugalii i Bułgarii, co poszerzyło moje horyzonty.  Jestem pierwszym krytykiem treści profilu @science_mission. Prywatnie, uwielbiam planszówki i zagadki logiczne, a gdy tylko mam okazję wyskakuję na basen lub do lasu.

Katarzyna Grochowska
dr hab

TikTok