Katarzyna Grochowska – Aktywność naukowa

Edukacja

 • od 2022 – Studia podyplomowe: Zarządzanie Projektami, Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów
 • 2022 – Habilitacja: Nauki Inżynieryjne i Techniczne, dyscyplina: Inżynieria Materiałowa
  Tytuł osiągnięcia naukowego: Nanostrukturalny materiał funkcjonalny do wysokoczułej detekcji glukozy
 • 2018 Doktor nauk technicznych (dyscyplina: mechanika, specjalność: nanotechnologia)
  Tytuł pracy: Badania właściwości cienkich warstw Au modyfikowanych impulsami promieniowania laserowego
  promotor: Prof. dr hab. inż. Gerard Śliwiński
 • 2008 – obrona pracy magisterskiej
  Tytuł pracy: Metoda oznaczania 5-bromouracylu w DNA
  promotor: Prof. dr hab. Janusz Rak
 • 2003 – 2008 – Studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: fizyka, specjalność: fizyka biomedyczna

Zatrudnienie

 • od 2019 – adiunktka, Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN)
 • 2010-2019 – asystentka, Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej, IMP PAN
 • 2009-2010 – starsza specjalistka, Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej, IMP PAN

Staże naukowe i szkolenia:

 • 19-25.11.2017 – Instytut Elektroniki Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, Bułgaria w ramach wspólnego projektu badawczego: Bulgarian – Polish joint research project 2015-2017: Laser assisted nanostructure fabrication with application in detection of water pollutions and light harvesting (Laserowe wytwarzanie nanostruktur przeznaczonych do wykrywania zanieczyszczeń wody i koncentracji światła)
 • 13-20.10.2017 – Norymberski Uniwersytet Fryderyka-Aleksandra, Erlangen, Niemcy
 • 06-12.11.2016 – Instytut Elektroniki Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, Bułgaria w ramach wspólnego projektu badawczego: Bulgarian – Polish joint research project 2015-2017: Laser assisted nanostructure fabrication with application in detection of water pollutions and light harvesting (Laserowe wytwarzanie nanostruktur przeznaczonych do wykrywania zanieczyszczeń wody i koncentracji światła)
 • 09-29.03.2014 – Instytut Rudjera Boskovica, Zagrzeb, Chorwacja w ramach akcji COST NanoTP: MP0901 Designing novel materials for nanodevices: from theory to practice
  21.10-10.11.2012 – Uniwersytet Minho, Braga, Portugalia w ramach akcji COST NanoTP MP0901: Designing novel materials for nanodevices: from theory to practice
 • 16-26.10.2011 – Instytut Elektroniki Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, Bułgaria w ramach wspólnego projektu badawczego: Bulgarian – Polish joint research project 2009-2011: Laser nanostructuring: fundamentals and applications (Laserowe wytwarzanie nanostruktur: podstawy i zastosowania)
 • 09-15.05.2010 – Instytut Elektroniki Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, Bułgaria w ramach wspólnego projektu badawczego: Bulgarian – Polish joint research project 2009-2011: Laser nanostructuring: fundamentals and applications (Laserowe wytwarzanie nanostruktur: podstawy i zastosowania)

Autorka i współautorka:

 • ponad 60 publikacji (H=14)
 • 5 rozdziałów w książkach
 • ponad 90 komunikatów konferencyjnych

Aktywność dodatkowa:

 • Promotorka prac magisterskich
 • Promotorka pomocnicza prac doktorskich
 • Opiekunka praktykantów oraz doktorantów
 • Recenzentka artykułów publikowanych w czasopismach międzynarodowych

Współpraca naukowa z grupami naukowymi z kraju:

 • Dr hab. inż. Robert Bogdanowicz – Zespół Nanodiamond, Katedra Metrologii i Optoelektroniki – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
 • Dr inż. Jakub Karczewski, dr inż. Jacek Ryl – Katedra Fizyki Ciała Stałego – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska
 • Dr hab. inż. Mateusz Śmietana – Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska
 • Dr Agata Szczeszak – Zakład Ziem Rzadkich, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. inż. Anna Dołęga – Katedra Chemii Nieorganicznej, Politechnika Gdańska

Zagranicznymi:

 • Prof. Vitezslav Stranak – Uniwersytet Południowoczeski, Czeskie Budziejowice, Czechy
 • Prof. Julien Bachmann, dr Ryan Crisp – Department of Chemistry and Pharmacy, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Niemcy
 • Dr. Lionel Santinacci – CNRS Research Scientist, Aix-Marseille University – CNRS, Center for Interdisciplinary Nanoscience of Marseille, Francja
 • Prof. Peter Atanasov, Prof. Nikolay Nedyalkov – Laboratory of Micro and Nano Photonics, Institute of Electronics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bułgaria
 • Dr Ivana Capan – Instytut Rudjera Boskovica, Zagrzeb, Chorwacja
 • Prof. Yann Garcia – Institute of Condensed Matter and Nanosciences, Molecular Chemistry, Materials and Catalysis (IMCN/MOST), Université catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, Belgia

Wykłady

 • „Functional nanomaterials for: • optical and electrochemical sensing. • solar driven processes” – seminarium wygłoszone na Norymberskim Uniwersytecie Fryderyka-Aleksandra (Erlangen, Niemcy), 18.10.2017
 • „Nanostruktury do wysokoczułej detekcji” – prezentacja wyróżniona wygłoszona na Odbiorach prac działalności naukowej IMP PAN za 2015 r., 13.01.2016
 • “Properties of Au nanostructures obtained by pulsed UV laser irradiation of thin films”– seminarium robocze dla studentów Politechniki Gdańskiej w Katedrze Fizyki Teoretycznej i
  Informatyki Kwantowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, 20.01.2014
 • „Właściwości optyczne nanostruktur Au wytwarzanych przy użyciu impulsowego lasera UV”– seminarium Środowiskowego Studium Doktoranckiego, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 19.02.2013
 • „Properties of Au nanostructures obtained by pulsed UV laser irradiation of thin films” – seminarium wygłoszone na Uniwersytecie Minho (Braga, Portugalia), 26.10.2012
 •  „Właściwości nanostruktur Au preparowanych impulsową wiązką lasera” – seminarium Środowiskowego Studium Doktoranckiego, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 15.02.2012
 • „Powierzchniowy rezonans plazmonowy i powierzchniowo wzmocniony efekt ramanowski z przeznaczeniem do zastosowań w biosensorach” – seminarium Środowiskowego Studium Doktoranckiego, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 04.02.2011