Katarzyna Grochowska – Nagrody

Nagrody

  • 2020 – Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości za realizację projektu „Innowacyjny biokompatybilny czujnik do bezinwazyjnego oznaczenia poziomu glukozy”
  • 2016 – Nagroda za najlepszą prezentację posteru (“Nanostructuring of Au films deposited onto highly ordered Ti templates for applications in SERS”) na międzynarodowej konferencji E-MRS Spring Meeting, Lille, Francja, Sympozjum C: Laser-material interactions for tailoring future applications
  • 2016-2018 – Stypendium Dyrektora IMP PAN dla najlepszych młodych pracowników naukowych w uznaniu za dorobek naukowy
  • 2015 – Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej podczas XI Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji: „Technicon-Innowacje 2015” za „Warstwy wysoce uporządkowanych nanorurek ditlenku tytanu dla zastosowań w fotowoltaice i fotokatalizie”, Twórcy: K. Siuzdak, K. Grochowska, M. Szkoda, M. Klein, A. Lisowska-Oleksiak
  • 2013 – Stypendium dla doktorantów w projekcie InnoDoktorant, V edycja; stypendium przyznawane w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 8.8, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
  • 2013 – Nagroda specjalna Dyrektora IMP PAN za wyróżniające się wyniki w pracy w roku 2012
  • 2012 – Stypendium III edycji konkursu stypendialnego za osiągnięcia naukowe w ramach Projektu Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii (Projekt InterPhD: POKL.04.01.01-00-368/09) / październik 2011 – czerwiec 2012
  • 2010 – Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej podczas VI Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji: „Technicon-Innowacje 2010” oraz wyróżnienie w konkursie o medal Mercurius Gedanensis) za wynalazek „Przenośny Spektrometr XRF do natychmiastowego nieniszczącego określania składu materiałów” (nagroda zespołowa)