Katarzyna Grochowska – Projekty

Projekty naukowe

 • od 2022 – Koordynatorka projektu polsko-bułgarskiego bilateralnego: Mikro- i nanostrukturalna obróbka laserowa do zastosowań w czujnikach i powierzchniach bioaktywnych, organ przyznający fundusze: Bułgarska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk (nr 16)
 • od 2021
  • Kierowniczka projektu OPUS NCN: Inteligentne zarządzanie światłem w strukturze fotonicznej wytworzonej z użyciem promieniowania laserowego, nr 2021/41/B/ST8/01849
  • Wykonawczyni w projekcie międzynarodowym NCN: Wspomagana światłem redukcja CO2 na nanostrukturalnych elektrodach charakteryzujących się zaawansowanym zarządzeniem fotonami (SOLAFAME) OPUS+LAP, nr 2020/39/I/ST5/01781, partner zagraniczny: Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg
 • od 2020 – Wykonawczyni w projekcie międzynarodowym NCN: Nanostruktury półprzezroczystego ditlenku tytanu osadzane na podłożach o złożonej geometrii do fotokonwersji Ceus-Unisono NCN 2020/02/Y/ST8/00030, partner zagraniczny: University of South Bohemia in Ceskie Budejovice
 • 2019-2021 – Wykonawczyni w polsko-rumuńskim projekcie bilateralnym: Modyfikacja podłoży tlenkowych do zastosowań przeznaczonych do fotokonwersji, organ przyznający fundusze: Rumuńska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk (nr 20)
 • od 2018 – Asystentka kierowniczki projektu Sonata-Bis NCN: Wysoce fotoaktywne nanorurki TiO2 modyfikowane przy użyciu impulsowej wiązki laserowej, nr 2017/26/E/ST5/00416
 • 2018-2021 -Kierowniczka w projekcie NCBiR: Innowacyjny biokompatybilny czujnik do bezinwazyjnego oznaczania poziomu glukozy LIDER/2/0003/L-8/16/NCBR/2017
 • 2018-2020 – Wykonawczyni w polsko-bułgarskim projekcie bilateralnym: Laserowe wytwarzanie nanokompozytów 3D do zastosowań w zaawansowanych urządzeniach optoelektronicznych, organ przyznający fundusze: Bułgarska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk
 • 2018-2020 – Wykonawczyni w polsko-belgijskim projekcie bilateralnym: Laserowo nanostrukturyzowane cienkie warstwy dla spintroniki molekularnej, organ przyznający fundusze: Fundusz Badań Naukowych (F.R.S.-FNRS, Belgijska Federacja Walonia – Bruksela) i Polska Akademia Nauk
 • 2017 – Wykonawczyni mini-grantu Dyrektora IMP PAN: Wysoce uporządkowane podłoża modyfikowane wybranymi metalami przejściowymi charakteryzujące się wysoką fotoaktywnością, FBW9
 • 2015-2017 – Wykonawczyni w polsko-belgijskim projekcie bilateralnym: Nanostrukturyzowanie i właściwości termo- i fotochromowe cienkich filmów spintronicznych, organ przyznający fundusze: Fundusz Badań Naukowych (F.R.S.-FNRS, Belgijska Federacja Walonia – Bruksela) i Polska Akademia Nauk
 • 2015-2017 – Wykonawczyni w polsko-bułgarskim projekcie bilateralnym: Laserowe wytwarzanie nanostruktur przeznaczonych do wykrywania zanieczyszczeń wody i koncentracji światła, organ przyznający fundusze: Bułgarska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk
 • 2013 – 2018 – Wykonawczyni w projekcie Sonata NCN Modyfikacja położenia pasm energetycznych elementów organiczno-nieorganicznego złącza p-n i jej wpływ na wydajność fotokonwersji, 2012/07/D/ST5/02269
 • 2013-2016 – Kierowniczka projektu Preludium NCN Badania właściwości częściowo uporządkowanych nanostruktur Au preparowanych laserem UV, nr 2012/07/N/ST5/02139
 • 2012-2015 – Wykonawczyni w Zadaniu Badawczym Nr 4: Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych realizowanym w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, SP/E/4/65786/10
 • 2012-2014 – Wykonawczyni w polsko-bułgarskim projekcie bilateralnym: Wytwarzanie i charakterystyka nanostruktur metali szlachetnych, organ przyznający fundusze: Bułgarska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk
 • 2009-2011 – Wykonawczyni w polsko-bułgarskim projekcie bilateralnym: Laserowe wytwarzanie nanostruktur: podstawy i zastosowania, organ przyznający fundusze: Bułgarska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk
 • 2009-2011 – Wykonawczyni w projekcie badawczo-wdrożeniowym: Uruchomienie laboratorium technik optoelektronicznych w celu świadczenia innowacyjnych usług konserwatorskich programu PO-IG, nr POIG.01.04.00-04-011/09-00, projekt z firmą Restauro Sp. z.o.o.
 • 2009-2010 – Wykonawczyni w projekcie: Kreator Innowacyjności Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 19/DWI/2008

Komercjalizacja i patenty

Patenty krajowe i międzynarodowe

 • PL242865B1 – Sposób wytwarzania enzymatycznych elektrod, W. Lipińska, K. Siuzdak, K. Grochowska

Zgłoszenia patentowe

 • P.417007 – Materiał elektrodowy dla czujnika glukozy i sposób wytwarzania materiału elektrodowego dla czujnika glukozy, K. Grochowska, K. Siuzdak, G. Śliwiński, A. Cenian
 • P.431086 – Elektroda oraz sposób aktywacji materiału elektrodowego, A. Olejnik, K. Siuzdak, K. Grochowska

Prawo ochronne na wzór użytkowy

 • W.128310 Urządzenie do sterowania napięciem podczas procesów elektrochemicznych, P. Kupracz, K. Grochowska, K. Siuzdak
 • W.128308 – Kuweta do czyszczenia podłóż metalicznych, korzystnie folii tytanowych, Ł. Haryński, K. Grochowska, K. Siuzdak
 • W.128307 – Dioda, J. Wawrzyniak, K. Grochowska, K. Siuzdak

Zgłoszenia wzoru użytkowego

 • W.129693 – Zacisk do okna kwarcowego w celkach fotoelektrochemicznych, Ł. Haryński, K. Grochowska, K. Siuzdak