Katarzyna Siuzdak – Aktywność naukowa

Edukacja

 • 20212022Studia podyplomowe: Zarządzanie Projektami, Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów
 • 2017 – Habilitacja: Nauki Techniczne, dyscyplina: Technologia Chemiczna
  Tytuł osiągnięcia naukowego: Otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka warstw nanorurek ditlenku tytanu o wysokiej fotoaktywności i pojemności elektrycznej
 • 2012 – Doktor nauk technicznych (dyscyplina: technologia chemiczna), obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem
  Tytuł pracy: Synteza i właściwości domieszkowanego niemetalami ditlenku tytanu jako materiału elektrodowego aktywnego w świetle widzialnym
  promotor: Prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak
 • 2008Obrona pracy magisterskiej z wyróżnieniem
  Tytuł pracy: Elektryczne i fotoelektryczne własności archetypu organicznego przewodnika dziurowego (pochodnej aminy TPD)
  promotor: Prof. dr hab. Jan Kalinowski
 • 2005 – 2008 Indywidualny tok studiów: jednoczesne studia na Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, Wydziale Chemii oraz Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2003 – 2005 – Studia na Wydziale Chemicznym, Politechnika Gdańska, specjalność: biotechnologia leków

Zatrudnienie

 • od 2018 – Profesorka IMP PAN, Kierowniczka Pracowni Materiałów Funkcjonalnych, Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN)
 • 20152018 – adiunktka, Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej, IMP PAN
 • 20122016 – specjalistka, Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej, IMP PAN

Staże naukowe i szkolenia

 • 2015 – staż Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej, Centrum Nowych Technologii, Warszawa (1 tydzień)
 • 2012 – II Warsztaty Organicznej i Drukowanej Elastycznej Elektroniki, Łódź
 • 2012 – szkolenie: Koranet Summer School: Europen-Korean Cooperation in Environmental and Social Sciences, Wiedeń, Austria, 2-6.07.2012
 • 2011 – Francja, Bordeaux Institute of Technology, Laboratoire IMS – ENSCBP – IPB
 • 2010 – F2L – Workshop on Underpinning R2R Technology to Enable Manufacture Using Functional Materials Deposited in Thin Film Form i targach: Printed Electronics & Photovoltaic Europe 2010, Drezno, Niemcy, 14.04.2010
 • 2008 – Szkolenie: System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy wg PN-N 18001 zakończone nadaniem certyfikatu
 • 2008 – Udział w szkoleniu: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 zakończone nadaniem certyfikatu

Autorka i współautorka:

 • ponad 100 publikacji (H=24)
 • 5 rozdziałów w książkach (m.in. wydawnictwo Wiley, Springer)
 • ponad 120 komunikatów konferencyjnych

Aktywność dodatkowa:

 • Odpowiedzialna za wyposażenie i uruchomienie Laboratorium Technik Słonecznych w Centrum Badawczy PAN: Konwersja Energii i Źródła Odnawialnie (KEZO) w Jabłonnie w 2015
 • Pełnienie funkcji ekspertki dla Narodowego Centrum Nauki
 • Pełnienie funkcji recenzentki dla oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Recenzentka prac doktorskich
 • Promotorka prac inżynierskich, magisterskich, doktorskich
 • Opiekunka praktykantów oraz doktorantów
 • Opiekunka merytoryczna w 2 projektach: Preludium NCN oraz Diamentowy MNiSW
 • Przewodnicząca pracom związanym z produkcją wodoru w elektrolizerach alkalicznych – aktywność w Partnerstwie Wodorowym, Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • Koordynatorka grupy WG4:Smart Energy Materials w organizacji: European Sustainable Energy Innovation Alliance, ESEIA (2016-2019)

Współpraca naukowa z licznymi grupami naukowymi z kraju:

 • Dr hab. inż. Robert Bogdanowicz – Zespół Nanodiamond, Katedra Metrologii i Optoelektroniki – Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańsk
 • Dr inż. Jakub Karczewski, dr inż. Jacek Ryl – Katedra Fizyki Ciała Stałego – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski, Dr Paweł Niedziałkowski – Katedra Chemii Analitycznej – Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
 • Prof. hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska – Pracownia Fotokatalizy, Katedra Technologii Środowiska – Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
 • Dr inż. Dawid Nidzworski – Sensdx sp. zoo
 • Dr inż. Emerson Coy, Dr Igor Iatsunskyi, Prof. dr hab. Stefan Jurga – Centrum Nanobiomedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. inż. Mateusz Śmietana – Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska
 • Dr Agata Szczeszak – Zakład Ziem Rzadkich, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Jakub Rysz – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dr inż. Łukasz Skowroński – Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Dr Maciej Zalas – Zakład Chemii Supramolekularnej, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zagraniczymi:

 • Prof. Vitezslav Stranak – Uniwersytet Południowoczeski, Czeskie Budziejowice, Czechy
 • Prof. Julien Bachmann, dr Ryan Crisp – Department of Chemistry and Pharmacy, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Niemcy
 • Dr Lionel Santinacci – CNRS Research Scientist, Aix-Marseille University – CNRS, Center for Interdisciplinary Nanoscience of Marseille, Francja
 • Dr Marius Urbonavičius – Researcher at Centre for Hydrogen Energy Technologies of Lithuanian Energy Institute, Litwa
 • Prof. Laurence Vignau, Dr Mamatimin Abbas – Organic Electronic Group, Bordeaux Institute of Technology, Laboratoire IMS – ENSCBP – IPB, Bordeaux, Francja
 • Dr Uladzimir Novikau, Ihar Raznau – Department of Chemical Technologies, Advanced Researched Technology, Mińsk, Białoruś
 • Prof. Peter Atanasov, Dr. Nikolay Nedyalkov – Laboratory of Micro and Nano Photonics, Institute of Electronics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bułgaria
 • Prof. Myeongkyu Lee – Department of Materials Science and Engineering, Yonsei University, Korea
 • Prof. Elisabeth Lojou – The Bioenergetic and Protein Engineering Laboratory (Aix Marseille University, CNRS), Francja
 • Dr Ondrej Kylian – Department of Macromolecular Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Praga, Czechy

Wyklady

 • Prezentacja na I warsztaty dla młodzieży pt. “Misja naukowa”, które odbyły się podczas VII Nocnego Festiwalu Nauki 25.05.2022 organizowanego przez Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
 • Wykład dla doktorantów z Trójmiejskiej Szkoły Doktorskiej PAN: Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne, 29.01.2021
 • Referat pt. „Smart energy materials – their synthesis and characterization” podczas spotkania networkingowego organizowanego przez ESEIA w Lizbonie, Portugalia, 20.07.2015
 • Referat pt. „Nanomaterials for energy conversion and storage” w Instytucie Next Energy, Oldenburg, Niemcy, 19.03.2015
 • Wyróżniony referat. „Nanomateriały dla systemów konwersji i magazynowania energii” – 14.01.2015 podczas Odbiorów Prac Działalności Naukowej Instytutu Maszyn Przepływowych PAN za rok 2014
 • Referat „Centrum badawcze PAN Jabłonna” podczas konferencji dla dyrektorów szkół rolniczych, prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn.: „PROW 2007-2013 impulsem rozwoju obszarów wiejskich – ZSCKR – wzajemna współpraca w nowym okresie programowania”, Białka Tatrzańska, 4.12.2014
 • „Recykling wody poprzez fotokatalizę z ‘napędem’ słonecznym”, XII Bałtycki Festiwal Nauki, 23.05.2014
  Udział w przygotowaniu oraz prowadzeniu pokazu, podczas którego uczestnicy mogli zobaczyć jak wygląda przebieg procesu fotodegradacji zanieczyszczenia z udziałem światła słonecznego.
 • Wykłady w ramach projektu „Najlepsi w zawodzie!” – Podniesienie atrakcyjności i jakości nauczania Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie, 23.06-18.07.2014
  Zakres prowadzonych zajęć w ramach stażu obejmował m.in. spektroskopowe techniki analizy – identyfikacja materiałów, energia słoneczna jako źródło energii odnawialnej czy zastosowanie laserów do obróbki/modyfikacji powierzchni oraz syntezy nowych materiałów kompozytowych do zastosowań w fotowoltaice i fotokatalizie (np. utylizacji zanieczyszczeń organicznych przy udziale światła słonecznego).
 • „Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna: Podstawy i zastosowania” na seminarium Katedry Chemii Analitycznej Uniwersytetu Gdańskiego, 18.01.2013
 • „Laser-induced chemical liquid decomposition, Dye sensitized solar cells, Electrochemiluminescence” w Instytucie Katalizy (Leibniz-Institut für Katalyse), Rostok, Niemcy, 21.08.2012
 • „Najnowsze trendy technologiczne w fotowoltaice” podczas seminarium „Słoneczne Innowacje 2012” organizowanej przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN i Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, 20.06.2012