Katarzyna Siuzdak – Nagrody

Nagrody

 • 2023 – Nagroda im. prof. Walthera Hermanna Nernsta w kategorii osiągnięcia techniczne za „Opracowanie sposobu wytwarzania i modyfikacji przy użyciu impulsowej wiązki laserowej uporządkowanych warstw nanorurek, w tym na podłożu przezroczystym, do urządzeń do magazynowania i konwersji energii elektrycznej”
 • 2018 – 2020 – Stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców
 • 2016 – Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2015 – Indywidualna Nagroda Dyrektora IMP PAN za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki w roku
 • 2015 – Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej podczas X Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji: „Technicon-Innowacje 2015” za „Warstwy wysoce uporządkowanych nanorurek ditlenku tytanu dla zastosowań w fotowoltaice i fotokatalizie”, Twórcy: K. Siuzdak, K. Grochowska, M. Szkoda, M. Klein, A. Lisowska-Oleksiak
 • 2015 – Nagroda za najlepszą prezentację posterową “Electrochemical fabrication and photoelectrochemical behaviour of iodine doped TiO2 nanotubes” na sympozjum FF: “Electrochemical processes for nanomaterials and their properties”na międzynarodowej konferencji: E-MRS Spring Meeting, Lille, Francja, 11-15.05.2015
 • 2014- 2017 – Stypendium Dyrektora IMP PAN dla najlepszych młodych pracowników naukowych w uznaniu za dorobek naukowy
 • 06.2013 – Nagroda za najlepsza pracę doktorską obronioną na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 2012 r. przyznana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, Oddział Gdańsk
 • 10.2010 – 7.2011 – Stypendium InterPhD z projektu „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii”
 • 11.2009 – 06.2010, 10.2011 – 07.2012 – Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Rektora Politechniki Gdańskiej w uznaniu za dorobek naukowy
 • 10.2010 – 07.2011, 10.2011 – 07.2012 – Stypendium naukowe przyznawane przez Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej
 • 12.2009 – 08.2010 – Stypendystka projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, II edycja”
 • 2010 – „Srebrny Medal Innowacje 2010” podczas Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon-Innwacje 2010” za „Warstwy elektrodowe do kondensatorów elektrochemicznych”, Twórcy: A. Lisowska-Oleksiak, K. Siuzdak, M. Wilamowska, A. Nowak
 • 2010 – Nagroda za najlepszy referat: „Heterojunction composed of pEDOT:PSS with Iodine TiO2 – activity under light irradiation”, wygłoszony podczas XII Sympozjum: Przewodniki Szybkich Jonów, Ustroń 1-4.12.2010