Katarzyna Siuzdak – Projekty

Projekty naukowe

 • od 2021
  • Kierowniczka projektu międzynarodowego OPUS+LAP: Wspomagana światłem redukcja CO2 na nanostrukturalnych elektrodach charakteryzujących się zaawansowanym zarządzeniem fotonami (SOLAFAME), 2020/39/I/ST5/01781, partner zagraniczny: Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg
  • Wykonawczyni w projekcie OPUS NCN: Inteligentne zarządzanie światłem w strukturze fotonicznej wytworzonej z użyciem promieniowania laserowego, nr 2021/41/B/ST8/01849
 • od 2020 – Kierowniczka konsorcjum polskiego w projekcie międzynarodowym NCN: Nanostruktury półprzezroczystego ditlenku tytanu osadzane na podłożach o złożonej geometrii do fotokonwersji Ceus-Unisono NCN 2020/02/Y/ST8/00030, partner zagraniczny: University of South Bohemia in Ceskie Budejovice
 • 2019-2021 – Koordynatorka projektu polsko-rumuńskiego bilateralnego: Modyfikacja podłoży tlenkowych do zastosowań przeznaczonych do fotokonwersji, organ przyznający fundusze: Rumuńska Akademia Nauk i Polska Akademia Nauk (nr 20)
 • od 2018 – Kierowniczka projektu Sonata-Bis NCN: Wysoce fotoaktywne nanorurki TiO2 modyfikowane przy użyciu impulsowej wiązki laserowej, nr 2017/26/E/ST5/00416
 • od 2018 – Koordynatorka ds. prac elektrochemicznych w projekcie NCBiR: Innowacyjny biokompatybilny czujnik do bezinwazyjnego oznaczania poziomu glukozy LIDER/2/0003/L-8/16/NCBR/2017
 • 2015-2017 – Wykonawczyni w Polsko-Belgijskim projekcie bilateralnym: Nanostrukturyzowanie
  i właściwości termo- i fotochromowe cienkich filmów spintronicznych, organ przyznający fundusze: Fundusz Badań Naukowych (F.R.S.-FNRS, Belgijska Federacja Walonia – Bruksela) i Polska Akademia Nauk
 • 2015-2018 – Wykonawczyni typu Post-Doc w projekcie: Przewodzące struktury fotoniczne do wieloparametrycznej diagnostyki biochemicznej, Sonata-Bis NCN nr 2014/14/E/ST7/00104
 • 2014-2015 – Kierowniczka projektu Granty na granty-wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej nr 3274/GG Horyzont 2020/2015/0 (MNiSW), który pozwolił na przygotowanie wniosku: „Space dedicated Energy Storage Systems based on Polymer-Carbon composite materials” (SESPOC,nr 687309) w programie H2020-LEIT-Space-Competitiveness of the European Space Sector-2015, Call: H2020-COMPET-2015, Topic: Bottom-up space technologies at low TRL, COMPET-03-2015
 • 2013-2018 – Kierowniczka projektu: Modyfikacja położenia pasm energetycznych elementów organiczno-nieorganicznego złącza p-n i jej wpływ na wydajność fotokonwersji, Sonata NCN 2012/07/D/ST5/02269
 • 2012-2015 – Wykonawczyni w Zadaniu Badawczym Nr 4: „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” (lider konsorcjum – IMP PAN) realizowanym w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”, nr SP/E/4/65786/10, organ przyznający fundusze: NCBiR

Komercjalizacja i patenty

Patenty krajowe i międzynarodowe

 • PL242865B1 – Sposób wytwarzania enzymatycznych elektrod, W. Lipińska, K. Siuzdak, K. Grochowska
 • PL416577A1 – Modyfikowane podłoże BDD oraz sposób wytwarzania modyfikowanego podłoża BDD, D. Nidzworski, E. Wnuk, P. Niedziałkowski, T. Ossowski, K. Siuzdak, R. Bogdanowicz
 • PL416575A1 – Sposób wykrywania wirusa grypy oraz czujnik impedancyjny do wykrywania wirusa grypy, D. Nidzworski, E. Wnuk, P. Niedziałkowski, T. Ossowski, K. Siuzdak, M. Sawczak, R. Bogdanowicz, M. Sobaszek
 • PCT/EP2016/072886 (2018); WO2017055229A1 – A modified BDD substrate and its use as an impedance sensor for detection of biological molecules and a system and method for monitoring pathogens, Eton group sp. z o.o., D. Nidzoworski, E. Wnuk, P. Niedziałkowski, T. Ossowski, K. Siuzdak, M. Sawczak, R. Bogdanowicz, M. Sobaszek, P. Krych, A. Kupczunas A. Pawłowski
 • PL232672 (nr zgłoszenia 402545), 2019 – Sposób otrzymywania nanocząstek ditlenku tytanu modyfikowanych metalami szlachetnymi jak platyna, srebro i złoto, zwłaszcza do fotokatalizy, K. Siuzdak, M. Sawczak, A. Cenian,
 • PL232326 (nr zgłoszenia 409848), 2019 – Sposób otrzymywania nanorurek ditlenku tytanu domieszkowanych azotem na drodze anodyzacji w roztworze aminy, mających zastosowanie, zwłaszcza do fotowoltaiki i fotokatalizy, K. Siuzdak, M. Sawczak, A. Cenian, A. Lisowska-Oleksiak, M. Szkoda,
 • PL234770 (nr zgłoszenia P.421420) – Sposób otrzymywania materiału fotoaktywnego na bazie modyfikowanych nanorurek ditlenku tytanu, A. Lisowska-Oleksiak, M. Szkoda, K. Siuzdak

Zgłoszenia patentowe

 • P.417007 – Materiał elektrodowy dla czujnika glukozy i sposób wytwarzania materiału elektrodowego dla czujnika glukozy, K. Grochowska, K. Siuzdak, G. Śliwiński, A. Cenian
 • P.431086 – Elektroda oraz sposób aktywacji materiału elektrodowego, A. Olejnik, K. Siuzdak, K. Grochowska

Prawo ochronne na wzór użytkowy

 • W.128310 P. Kupracz, K. Grochowska, K. Siuzdak, Wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt.: Urządzenie do sterowania napięciem podczas procesów elektrochemicznych
 • W.128308 – Kuweta do czyszczenia podłóż metalicznych, korzystnie folii tytanowych, Ł. Haryński, K. Grochowska, K. Siuzdak,
 • W.128307 – Dioda, J. Wawrzyniak, K. Grochowska, K. Siuzdak

Zgłoszenia wzoru użytkowego

 • W.129693 – Zacisk do okna kwarcowego w celkach fotoelektrochemicznych, Ł. Haryński, K. Grochowska, K. Siuzdak